วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ต้นมะม่วง

มะม่วงน้ำดอกไม้ (พันธุ์ สีทอง)
ลักษณะทั่วไป เจริญเติบโตเร็ว ใบใหญ่เป็นคลื่น นิยมปลูกกันมากเพราะ ผลสุกมีรสหวาน เนื้อแน่นอมเหลือง ให้ผลทุกปี และเนืองจากว่าดอกออกง่าย เป็นที่ต้องการของตลาดใน และ นอกประเทศ

1 ความคิดเห็น:

  1. ต้องแทรกรูปภาพประกอบด้วย ไม่ผ่าน ปรับปรุงใหม่นะ

    ตรวจแล้ัว ไม่ผ่าน
    ครูอนุชาญ
    ผู้ตรวจ

    ตอบลบ